Series Byzantina II : Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej

45,00 

1 w magazynie

Opis

Series Byzantina II
Słowo i ikona
Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej

Studia nad Sztuką Bizantyńską i Postbizantyńską
red. Waldemar Deluga

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004
ISBN 9788388973975
oprawa: miękka
liczba stron: 267 + il. cz.-b. 32
format: 17,0 x 24,0 cm
stan: bardzo dobry (egz. nowy – oryginalnie zafoliowany)

uwagi:
Praca jest rezultatem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się na nią około 20 artykułów o różnorodnej tematyce, koncentrujące się na ikonografii cerkiewnosłowiańskiej, jej relacji z literaturą i z innymi kręgami kulturowymi: zachodnioeuropejskim i żydowskim.

contents:
Barbara Dąb-Kalinowska – Warsztat historyka sztuki i źródła
Ks. Michał Janocha – Słowo a obraz. Źródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej
Ks. Józef Naumowicz – Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich
Piotr Łukasz Grotowski – Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahja i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa
Tamara Sztyma – Wpływ tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
Sławomir Skrzyniarz – Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina
Bożena Mierzejewska – Parresia i moc wstawiennictwa świętych. Przedstawienia wiernych ze świętymi patronami w malarstwie nubijskim
Romuald Biskupski – Ikona Zaśnięcia matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce
Mirosław P. Kruk – Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich
Anna Sienkiewicz-Bartoszuk – Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich
Aleksandra Sulikowska-Gąska – Objawienie Świętej Trójcy jako temat żywotów i ikon św. Aleksandra Swirskiego. Na marginesie „polityki” religijnej metropolity Makarego w XVI wieku
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska – Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych
Krystyna Mart – Phoenix Jakuba Suszy źródłem do badań ikonografii Matki Bożej Chełmskiej
Andrzej Gil – Źródła kultu ikony Matki Boskiej chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew – Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI-XVIII wieku z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego
Agnieszka Zagrajek – Rękopiśmienny greckokatolicki Irmologion z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Analiza ikonograficzna
Agnieszka Gronek – Temat świętej Weroniki w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym
Roman Zilinko – Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Series Byzantina II : Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej”