Studia Archaeologica Pomeranica

60,00 

3 w magazynie

Opis

Studia Archaeologica Pomeranica

red. Franciszek J. Lachowicz

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie, Koszalin 1974
oprawa: miękka
liczba stron: 367
format: 17,0 x 24,0 cm
stan: bardzo dobry
uwagi: jedynie nieznaczne uszkodzenia okładki

 

spis treści:

Jerzy Olczak — Profesor Doktor Jan Żak
Janina Effertowa — Bibliografia prac naukowych profesora Jana Żaka do roku 1973
Lucyna Domańska — Aleksander Kośko — Z badań nad charakterem wiązi kulturowej stref pojezierno-nadmorskiej i wielkodolinnej Niżu międzyrzecza Odry i Wisły w dobie początków procesu neolityzacji
Tadeusz Wiślański — Kultura ceramiki wstęgowej rytej na ziemi pyrzyckiej
Dobrochna Jankowska — O metodzie badania grobowców megalitycznych
Leon Jan Łuka — Trzy halsztackie naszyjniki z Pomorza Gdańskiego i kwestia lokalizacji warsztatów odlewniczych kultury wschodniopomorskiej u ujścia Wisły
Krystyna Przewoźna — Nowe odkrycia osiedli z okresu późnolateńskiego w Polsce północnej
Czesław Strzyżewski — Z badań nad agrotechniką w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich na Pomorzu
Ryszard Wołągiewicz — Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej
Aleksander Dymaczewski — Struktury upraw rolnych na Pomorzu starożytnym
Władysław Łosiński — Srebrny wystrój odzieży z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Swielubiu w powiecie kołobrzeskim
Lech Leciejewicz — O pochodzeniu rogowej rzeźby ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie
Kazimierz Siuchniński — Zależności między osadnictwem wczesnośredniowiecznym a głównymi elementami fizycznogeograficznymi na Pobrzeżu Wschodniopomorskim
Eugeniusz Cnotliwy — Geneza i rozwój rzemiosła rogowniczego na Pomorzu we wczesnym średniowieczu
Władysław Filipowiak — Słowiańskie przystanie nad Jeziorem Bukowskim na Pomorzu
Jerzy Olczak — Niektóre aspekty badań grodzisk stożkowatych na Pomorzu Środkowym
Franciszek J. Lachowicz — Badania archeologiczne w województwie koszalińskim w latach 1945—1973

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Studia Archaeologica Pomeranica”