Wkrótce w naszym antykwariacie będzie dostępne kilkadziesiąt numerów archiwalnych redagowanego w Instytucie Filologii Klasycznej UJ kwartalnika “Nowy Filomata”, który jest czasopismem poświęconym kulturze antycznej we wszystkich jej podstawowych dziedzinach:

  • literatura starożytnej Grecji i Rzymu
  • język grecki i łaciński
  • historia starożytna
  • archeologia śródziemnomorska
  • recepcja kultury antycznej
  • dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej

Pierwszy rocznik “Nowego Filomaty” ukazał się w roku 1997. Czasopismo kontynuuje tradycje wydawanego w latach 1929-1996 “Filomaty”. Jest jedynym w Polsce periodykiem adresowanym do szeroko rozumianych środowisk edukacyjnych, zarówno akademickich (studenci kierunków humanistycznych), jak i szkolnych (nauczyciele, uczniowie), a także do wszystkich miłośników kultury antycznej i tradycji śródziemnomorskiej. Prezentuje wysoki poziom naukowy i przekazuje kompetentną wiedzę, zachowując jednocześnie walor przystępności przekazu, co wysoko jest cenione przez grono stałych czytelników.